ای سی نوکیا Nokia 105 RF7196D IC Power Amplifier Antenna Signal Network Average rating: 4.48135468851838, based on 89 reviews from $74880.0000 to $74880.0000

Nokia 105 RF7196D IC Power Amplifier Antenna Signal Networkخلاصه:

ای سی پاور آمپلی فایر و دریافت سیگنال و بیس باند شبکه گوشی / مدار آنتن / پرش آنتن / ضعف آنتن / جستجوی شبکه / نداشتن سیگنال / رفت و برگشت آنتن / مشکل آنتن دهی گوشی نوکیا ساده / آی سی آر-اف / آی پی-اف / با شماره فنی و مشخصه ای سی rf7196d برای گوشی های نوکیا که در چندین مدل به کار رفته و مشابه هستند همراه با کیفیت اورجینال موجود در فروشگاه اینترنتی قطعات موبایل سورن استور Nokia 105 RF7196D IC Power Amplifier Antenna Signal Network

قیمت برای شما 74,880 تومان

ای سی پاور آمپلی فایر و دریافت سیگنال و بیس باند شبکه گوشی / مدار آنتن / پرش آنتن / ضعف آنتن / جستجوی شبکه / نداشتن سیگنال / رفت و برگشت آنتن / مشکل آنتن دهی گوشی نوکیا ساده / آی سی آر-اف / آی پی-اف / با شماره فنی و مشخصه ای سی rf7196d برای گوشی های نوکیا که در چندین مدل به کار رفته و مشابه هستند همراه با کیفیت اورجینال موجود در فروشگاه اینترنتی قطعات موبایل سورن استور
Nokia 105 RF7196D IC Power Amplifier Antenna Signal Network