ابزار و لوازم باز و بسته کردن موبایل FOME Kaisi KS-1200 2 IN 1 Precision BGA Fixture Mobile Phone Repair Motherboards Clamp Average rating: 4.41304891482603, based on 89 reviews from $499000.0000 to $499000.0000

FOME Kaisi KS-1200 2 IN 1 Precision BGA Fixture Mobile Phone Repair Motherboards Clampخلاصه:

FOME Kaisi KS-1200 2 IN 1 Precision BGA Fixture Mobile Phone Repair Motherboards Clamp ابزار 12 تایی شامل گیره ناخنی پیچ گوشتی و لوازم دیگر برای تعمیرات موبایل

قیمت برای شما 499,000 تومان

FOME Kaisi KS-1200 2 IN 1 Precision BGA Fixture Mobile Phone Repair Motherboards Clamp
ابزار 12 تایی شامل گیره ناخنی پیچ گوشتی و لوازم دیگر برای تعمیرات موبایل