ابزار و لوازم باز و بسته کردن موبایل Kaisi KS-306 Art Knife for Handicraft DIY Average rating: 4.49526231889392, based on 89 reviews from $169000.0000 to $169000.0000

Kaisi KS-306 Art Knife for Handicraft DIYخلاصه:

Kaisi KS-306 Art Knife for Handicraft DIY تیغ حرفه ای ابزار تعمیرات موبایل این تیغ ابزار خیلی کابردی برای تراشیدن قاب فرم برد و کارهای دیگر برای تعمیرات موبایل میباشد.

قیمت برای شما 169,000 تومان

Kaisi KS-306 Art Knife for Handicraft DIY
تیغ حرفه ای ابزار تعمیرات موبایل
این تیغ ابزار خیلی کابردی برای تراشیدن قاب فرم برد و کارهای دیگر برای تعمیرات موبایل میباشد.