ابزار و لوازم باز و بسته کردن موبایل Vetus Pro ESD Safe Fine Tip Curved Tweezers - ESD-15 Average rating: 4.52787300875777, based on 89 reviews from $84000.0000 to $84000.0000

Vetus Pro ESD Safe Fine Tip Curved Tweezers - ESD-15خلاصه:

Vetus Pro ESD Safe Fine Tip Curved Tweezers - ESD-15 پنس سر کج عایق اصلی مدل VETUS ESD-15 این ابزار پنس برای تعمیرات گوشی موبایل تبلت و لوازم دیجیتال برای برداشتن ای سی روی برد و باز و بسته کردن قطعات استفاده میشود

قیمت برای شما 84,000 تومان

Vetus Pro ESD Safe Fine Tip Curved Tweezers - ESD-15
پنس سر کج عایق اصلی مدل VETUS ESD-15
این ابزار پنس برای تعمیرات گوشی موبایل تبلت و لوازم دیجیتال برای برداشتن ای سی روی برد و باز و بسته کردن قطعات استفاده میشود