ابزار و لوازم باز و بسته کردن موبایل Vetus Pro ESD Safe Fine Tip Straight Tweezers - ESD-11 Average rating: 4.77284715099858, based on 89 reviews from $84000.0000 to $84000.0000

Vetus Pro ESD Safe Fine Tip Straight Tweezers - ESD-11خلاصه:

Vetus Pro ESD Safe Fine Tip Straight Tweezers - ESD-11 پنس تخت و راست نوک باریک و عایق با کیفیت بالا مدل VETUS ESD-11 پنس اصلی و عایق برای برداشتن ای سی تعمیرات برد گوشی موبایل و باز و بسته کردن قاب فرم تاچ و ال سی دی و تعمیرات موبایل استفاده میشود

قیمت برای شما 84,000 تومان

 Vetus Pro ESD Safe Fine Tip Straight Tweezers - ESD-11
پنس تخت و راست نوک باریک و عایق با کیفیت بالا مدل VETUS ESD-11
پنس اصلی و عایق برای برداشتن ای سی تعمیرات برد گوشی موبایل و باز و بسته کردن قاب فرم تاچ و ال سی دی و تعمیرات موبایل استفاده میشود