مقاله ها

142/1401
آیا گوشی های موبایل باعث اختلال در خواب افراد می‌ شوند؟

پژوهش‌ها نشان داده است که استفاده از گوشی موبایل قبل از رفتن به رختخواب می‌تواند سبب سردرد، بی‌خوابی و سردرگمی شود. همچنین، می‌تواند با ایجاد اختلال در خواب میزان خواب عمیق را کاهش داده و موجب کاهش توانایی بدن شما برای دریافت انرژی شود. در یک تست، 35 مرد و 36 زن در معرض امواج واقعی گوشی موبایل و یا امواج تلقینی به‌عنوان تست کنترلی قرار گرفتند.