تلفن اندرویدی خود را گم کرده اید؟

4 آذر 1399 0

ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﺖ رو ﮔﻢ ﮐﺮدی؟ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺣﺴﺎس را ﻣﯿﺪوﻧﯿﻢ. از دﺳﺖ دادن ﮔﻮﺷﯽ اﺳﺘﺮس زا اﺳﺖ ﭼﻮن اﯾﻦ ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪ ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ. اﮔﺮ ﺗﻠﻔﻦ ﺷﻤﺎ ﮔﻢ ﺷﻮد ﯾﺎ دزدﯾﺪه ﺷﻮد، ﻧﺘﺮﺳﯿﺪ! گوشی موبایل اﻧﺪروﯾﺪ اﺑﺰارﻫﺎي داﺧﻠﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﻗﻔﻞ ﮐﺮدن و ردﯾﺎﺑﯽ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﻣﻔﯿﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﺷﻤﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺮاﺣﻞ را دﻧﺒﺎل ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻠﻔﻦ و اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺎن اﯾﻤﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ در دﺳﺖ ﺧﻮدﺗﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ.بنابراین با سورن‌استور همراه باشید.

 

 قفل کردن صفحه نمایش امن
ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻗﻔﻞﻫﺎی ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﭼﻬﺮه ﻧﺮوﯾﺪ ﭼﻮن اﻏﻠﺐ ﮔﻮﺷﯽﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی ﺣﺘﯽ ﺑﺮ روي ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭼﻬﺮه ﺷﻤﺎ ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﮏ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻫﻮﯾﺖ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﯾﮏ ﮔﺬرواژه راه‌اﻧﺪازی ﮐﻨﯿﺪ.

ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را در اﻣﻨﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ. وارد ﮐﺮدن ﮐﺪ ﭘﯿﻦ ﯾﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻤﯽ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﺪﺗﺮ از اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻏﺮﯾﺒﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم دادهﻫﺎی ﺷﻤﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ آﺳﺎن دارد. 

ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن موبایل ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﮔﻞ 

اگر با یک حساب Gmail وارد تلفن Android خود می شوید ، گزینه Find My Device به طور خودکار روشن می شود. این ویژگی به شما کمک می کند تا تلفن خود را ردیابی کنید ،از راه دور داده های خود را قفل یا پاک کنید.

این گزینه را در تنظیمات پیدا خواهید کرد. به Security & Location بروید و سپس Find My Device را پیدا کنید یا مستقیماً به Google سپس Security بروید و My Device را پیدا کنید.اطمینان حاصل کنید که گزینه Find My Device را همیشه روشن نگه دارید.


برای ردیابی تلفن خود ، به وب سایت android.com/find بروید. با همان حساب Google که در تلفن Android خود استفاده کرده اید وارد سیستم شوید. اگر  کامپیوتر ندارید ، از دستگاه Android دیگری استفاده کنید برنامه «Find My Device» را از فروشگاه Play دریافت کنید.

وارد سیستم شوید و Google تلفن شما را ردیابی می کند. هشدار اعلان از طریق تلفن ارسال می شود و به شخص گفته می شود تلفن در حال ردیابی است. با استفاده از منوی سمت چپ صفحه «Find My Device» ، می توانید از راه دور صدای تلفن خود را پخش کنید داده ها را از دستگاه پاک یا قفل کنید.

 

 

ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ
گوشی موبایل سامسونگ نیز گزینه Find My Device مخصوص به خود را دارند. شما فقط باید یک حساب سامسونگ داشته باشید. این داده های شما را ذخیره می کند و همچنین تلفن Android از دست رفته شما را ردیابی می کند. برای روشن کردن این ویژگی مفید به تنظیمات «Biometrics & Security» قسمت Find My Mobile بروید.


برای استفاده از خدمات سامسونگ ،باید وب سایت samsung.com را باز کنید. با همان حساب سامسونگ که در تلفن خود داشتید وارد سیستم شوید. سپس در سمت چپ ، روی دستگاه گمشده خود کلیک کنید.
اﯾﻦ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮔﻮﺷﯽ ﺷﻤﺎ را ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﺪ داد. گزینه های موجود در سمت راست به شما امکان می دهد تلفن را قفل کرده و از خاموش شدن آن جلوگیری کنید.این مقاله نوشته شده توسط فروشگاه سورن استور (sorenstore)؛ یکی از بزگترین شرکت های توزیع قطعات موبایل، منتشر شده است. از خدمات و محصولات با کیفیت این شرکت می‌توان به‌موارد روبه‌رو اشاره کرد: باتری موبایل، تاچ ال سی دی، گوشی موبایل و ...

 
منبع: فروشگاه قطعات موبایل سورن

بررسی های مرتبط:

بررسی گوشی هوشمند شیائومی Xioami Redmi Note 9 Pro...
بررسی گوشی شیائومی مدل Xioami Redmi Note 8 ...
بررسی گوشی هوشمند هواوی Huawei Y7 Prime 2018...
بررسی گوشی آنر Honor 8S KSA-LX9 | سورن استور...
گوشی موبایل شیائومی مدل Xioami Redmi Note 7...
بررسی گوشی شیائومی مدل Redmi Note 7...
تلفن اندرویدی خود را گم کرده اید؟ ...
بررسی گوشی موبایل iPhone XR...
بررسی گوشی موبایل iphone 12 A2404...
بررسی گوشی موبایل iPhone 11 Pro Max A2220...
بررسی گوشی موبایل iphone 11 A2223...

مقایسه گوشی های سامسونگ و شیائومی

گوشی همراه چگونه ساخته شده‌اند?
 

مقالات مرتبط

نظرات