مقاله ها

82/1401
بررسی تحقیق‌های علمی انجام گرفته در مورد آثار امواج گوشی موبایل

با وجود این که دغدغه‌‌های فراوانی که در مورد گوشی‌های موبایل وجود داشته، طول سال‌های اخیر تحقیق‌‌های وسیع در مورد آثار سوء آن انجام گرفته است. در چهار قسمت قبلی از مجموعه مقالات مربوط با امواج الکترومغناطیس و تجهیزات مخابراتی، با ویژگی تابش و امواج الکترومغناطیس و اثرات دقیق و بعضی باورهای نادرست پیرامون امواج ساطع شونده از تلفن‌های همراه و آنتن‌های نصب شده روی دکل‌های مخابراتی آشنا شدیم. حال، به توضیح بعضی تحقیق‌‌های علمی صورت گرفته درباره این تابش‌ها می‌پردازیم.