بازر بلندگو گوشی ریلمی | ماژول اسپیکر رینگر

بازر بلندگو و ماژول موبایل ریلمی (Realme)

خرید اسپیکر زنگ، بازر (Buzzer) و رینگر (Ringer for Music and handsfree function) گوشی موبایل ریلمی

ادامه مطلب